Wat kan de SUVIS betekenen voor jouw school?

 

 

SUVIS subsidie

Wij ondersteunen bij de aanvraag SUVIS en de vervolgstappen, namelijk het financieel haalbaar maken en de daadwerkelijke uitvoering.

Wij helpen onder andere bij:

  • Het indienen van de subsidieaanvraag als intermediair en alle bijbehorende werkzaamheden zoals: Gegevens verzamelen, offertes opvragen, begroting opstellen, verklaring van de kwaliteit van de ventilatie verzorgen, overzicht van de duurzame maatregelen opstellen plan van aanpak en een tijdsplanning voor de werkzaamheden.
  • De afstemming tussen de School / Stichting en de betreffende gemeente(n) waar het gaat om de te dekken kosten.
  • Technisch en financieel advies ten behoeve van de besluitvorming. Technische opnames, business cases en opstellen van scenario’s
  • In beeld brengen van de kansen die met SUVIS mogelijk zijn: Welke onderdelen in het MJOP kunnen betrokken worden en welke duurzame maatregelen kunnen nu worden genomen om de exploitatielasten te drukken?
  • De daadwerkelijke begeleiding wanneer de beschikking is ontvangen zoals: uitwerken engineering, opstellen gunningsleidraad, contractering, communicatie en projectleiding tijdens de uitvoering en oplevering.

Lees ook meer over de SUVIS subsidie regeling in onze blog

Zie ook deze handige tips over de PVE eisen

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw school?