Opgewekte aanpak 

Wat is er nodig om tot een CO2-neutrale school te komen? Diverse zaken spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld het financiële plaatje, duurzame technieken en draagvlak binnen de organisatie. We hebben een complete verduurzamingsaanpak met 5 stappen ontwikkeld om tot een CO2-neutrale school te komen.   

Afhankelijk van waar jullie staan in het verduurzamingsproces en jullie wensen hierin, kan elke stap afzonderlijk worden doorlopen. Wij kunnen de  verduurzamingspartner zijn gedurende de hele verduurzamingsreis, of betrokken zijn bij een of meerdere stappen.   

Nulmeting 

Hoe duurzaam is je school nu? En wat levert de verduurzaming op? Pre-scans, gesprekken met betrokken personen en locatie analyses geven inzicht in de verduurzamingsopgave en subsidiemogelijkhedenHet resultaat van de nulmeting is een rapport conform informatieplicht (EML) en een concreet energie bespaar– en opwekplan. Dit plan is tevens de basis om tot besluitvorming te komen. 

Advies & besluitvorming

Hoe krijgen we draagvlak en commitment voor verduurzaming in de organisatie? We stellen een duurzaamheidsambitie vast met een routekaart die aansluit op het bestaande beleid. We creëren draagvlak bij de Raad van Toezicht, het bestuur, de directeuren en het gehele team. Na deze stap is iedereen binnen de organisatie op de hoogte van de verduurzamingsambitie en is het besluit genomen om een haalbaarheidsplan te maken.  

Duurzaam financieel plan

Hoe komen we tot een logische set aan duurzame maatregelen die financieel haalbaar zijn? In deze stap stellen we de verduurzamingsrouteeen gedetailleerd plan van aanpak en een businesscase op, afgestemd op het Integraal Huisvestingsplan (IHP)Onderdelen van dit plan zijn onder andere een dekkingsplan, financiering, subsidie(s), vergunningen, risico’s en de exploitatievorm gedurende de looptijd van de duurzame ingrepen. Het resultaat van deze stap is een financieel haalbaar uitvoeringsplan om CO2-neutrale scholen te realiseren. 

Regie, realisatie en bewustmaking

Hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering binnen de gestelde kwaliteit, planning en budget gerealiseerd wordt? Met regie, realisatie en bewustmaking zorgen we voor een complete uitvoering van de duurzame oplossingen die passen bij jullie school, zoals zonnepanelen, ledverlichting, ventilatiesystemen, warmte- en koudeopslag (WKO), of innovatieve oplossingen voor aardgasreductie. We verzorgen hiervoor wat nodig is, waaronder de engineering, calculatie, planning, technische regie, aanbestedingstartkeuring, veiligheid, oplevering en nazorg. 

Verduurzamen is niet alleen een kwestie van geld en techniekDuurzaam gedrag is net zo, zo niet belangrijker. Als een school verduurzaamt, dan zorgen we dat leerlingen en medewerkers hiervan weten. De manier waarop varieert, maar het doel blijft hetzelfde. Leerlingen, medewerkers en de directe omgeving op een opgewekte manier bewustmaken van duurzaamheid en waar mogelijk gedragsverandering teweegbrengen. Duurzaam omgaan met energie heeft de grootste kans als onze jongste generatie dit vanzelfsprekend vindt. Het resultaat is duurzame, CO2neutrale scholen met leerlingen die duurzaam bewuster zijn geworden

Beheer & Service

Hoe zorgen we ervoor dat alle installaties goed blijven draaien? Na realisatie van de duurzame maatregelen is het belangrijk dat de installatie doet wat het moet doen. Daarom monitoren wij de werking van de geïnstalleerde duurzame oplossingenWij inspecteren en verlenen storingsservice waar nodig. Bijvoorbeeld door het reinigen van installaties of het controleren van aansluitingen. Zo blijven de systemen goed gemonitord en onderhouden gedurende de looptijd.  

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw school?