15 juli 2022 - Rob Wieggers

Nieuws rond de DUMAVA-subsidie: de definitieve regeling voor Duurzaam Maatschappelijk VAstgoed is bekend! De regeling is bedoeld om (bestaande) maatschappelijke gebouwen versneld te verduurzamen en opent al op 3 oktober 2022.

In het kort, waarom de DUMAVA-subsidie?

Met de DUMAVA-regeling worden maatschappelijke instellingen ondersteund om hun energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Vanwege hun voorbeeldfunctie is de positieve impact van hun bijdrage groot. Nog belangrijker, door gebruik te maken van deze subsidie dragen we bij aan de doelen uit het Klimaatakkoord: 55% emissiereductie in 2030 en 95% in 2050. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO).

Samenvatting van de DUMAVA-regeling

DUMAVA subsidie

 

30% subsidie op:

  • Groene gevel en dak + Na-isolatie inclusief HR-glas
  • Warmtepomp en bodembron
  • Ventilatie met warmteterugwinnning
  • LED verlichting
  • Infrarood panelen
  • Zonnecollectoren en zonnepanelen voor zover gecombineerd met dakisolatie
  • Slimme energiemonitoring

50% subsidie op:

  • Maatwerkadvies / vaststellen energielabel aan de voorkant

Bedoelt voor vastgoedeigenaren van: Provincies, gemeenten en waterschappen.
Onderwijsinstellingen, Zorgsector (incl. eerstelijns zorg), Cultuur, Buurthuizen, Religieuze instellingen en niet-woonhuis Rijksmonumenten

3 oktober opent de regeling, er is t/m 2023 voor 150 mln EUR aan middelen beschikbaar.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de concept regeling

Begin april is de conceptregeling van de DUMAVA al uitgebracht. Daarop heeft een consultatieronde plaatsgevonden. Er zijn diverse reacties op gekomen welke voor een (beperkt) deel zijn verwerkt. De belangrijkste verschillen in de definitieve regeling zijn:

  • Voor ‘complexe’ zonnepaneel projecten is wel subsidie mogelijk (denk aan combinatie met opslag in accu of in combinatie met nieuwe dakisolatie).

De regeling opent in oktober in plaats van al in september. Het beschikbare bedrag is bij opening verhoogd van € 51 mln naar € 150 mln maar geldt wel voor de periode t/m eind 2023 (i.p.v. t/m eind 2022).

Waarom nu verduurzamen?

Door binnen de klimaatdoelstellingen te blijven kan grootschalige vernietiging van natuurgebieden en biodiversiteit nu nog worden afgewend. We zijn te laat begonnen met de energietransitie en een scherpe daling van de CO2 uitstoot moet nu worden ingezet. Uitstel maakt de uitdaging van morgen alleen nog maar groter. Er is geen tijd te verliezen dus.

Daarnaast worden de financiële gevolgen van het achterblijven op de energietransitie steeds duidelijker. De hoge gasprijs lijkt langer te gaan duurder, tegelijkertijd worden investeringen, als gevolg van inflatie, niet goedkoper. Een sterke prijsdaling of kwaliteitsverbetering zoals bij nieuwe producten die op de markt komen zijn bij maatregelen als na-isolatie en warmtepompen niet te verwachten. Onder meer omdat deze laatste categorie ook al veel langer bestaan in de vorm van airco’s en op wereldschaal al veel worden toegepast.

Middels de DUMAVA wordt nu een stimulans gegeven tot verduurzaming. Op andere sectoren zoals de kantorenmarkt wordt al ingezet op dwingende maatregelen vanuit de overheid. Voor het vastgoed waar nog een langere levensduur voor is te verwachten kan uitstel zelfs ook in financieel opzicht juist averechts werken.  

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de DUMAVA is dat de instelling tot de doelgroep behoort, eigenaar is van het vastgoed en dat er een energieadvies ligt waaruit duidelijk wordt dat de opgevoerde maatregelen ook het gewenste effect gaan hebben. Voor grotere projecten is daarnaast een energielabel nodig. Zie de website www.dumava.nl en bijlage 2 en 3 uit de staatscourant.

Ondersteuning bij subsidieaanvraag, haalbaarheid en uitvoering

Wij ondersteunen bij de aanvraag van de DUMAVA en de vervolgstappen: het adviseren, financieel haalbaar maken en de daadwerkelijke uitvoering. Door het begeleiden van diverse projecten binnen de maatschappelijke sector zijn wij gespecialiseerd om instellingen te ondersteunen in het maken van toekomstbestendige en economische keuzes. Wil je meer weten over de DUMAVA-subsidie, andere subsidies of ben je geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan even op onze site of neem contact op met info@dumava.nl

 

Links:

RVO

Lees ook over de Suvis subsidie

 

 

 

 

Meer nieuws

SMDB Gasloos

57 meter de grond in voor energieopslag

door Rob Wieggers

Frisse scholen De afgelopen tijd is het belang van een goed binnenklimaat op scholen meer aan de orde gekomen.  Het...

Almelose scholen delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

Leerlingen van CSG Het Noordik en het Pius X College aan de Catharina van Renneslaan in Almelo waren vanochtend letterlijk...

Basisscholen Stichtingen Delta en PCBO delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

De Vlinder en De Akker zetten in op CO2-reductie van ruim 30.000 kg Dieren – Basisscholen De Akker en De Vlinder, van de stichtingen Delta en PCBO bundelen de krachten middels verduurzaming. De scholen zijn...

Basisschool Bernadette kiest voor duurzaamheid

door Slim Opgewekt

Loo – Basisschool Bernadette heeft niet alleen een flinke verbouwing ondergaan, maar koos ook direct voor duurzaamheid. Op het dak van...

Bernadetteschool bespaart voortaan jaarlijks ruim 57 ton CO2

door Slim Opgewekt

‘Verduurzamen wordt verduur-samen op de Bernadetteschool’    Naaldwijk – RKBS Bernadette is de eerste van drie basisscholen van de Westlandse Stichting...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

Bewustmaken is de eerste stap

door Slim Opgewekt

Een opruimrobot, een bal met een dynamo en hondenspeelgoed dat energie opwekt. Een greep uit de honderden creatieve toekomstwensen van...

Blokken stapelen voor de natuur

door Slim Opgewekt

Afgelopen zomer klopten de effecten van klimaatverandering bij Nederlanders letterlijk aan de deur: in Limburg liepen door overstromingen hele straten...

Brugklassers bewustmaken van eigen footprint

door Elke Stienissen

*De gebruikte test is van De Verborgen Impact. Teveel aardes ‘Ik gebruik wel 17 aardes!’ Roept 1 van de leerlingen...

Challenge jezelf op duurzaamheid

door Slim Opgewekt

Dat was ‘m dan, 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid. Terugkijkend hebben we het op deze dag niet...

De nieuwe salderingsregeling

door Rob Wieggers

De wijziging van de salderingsregeling is veelvuldig onderwerp in de gesprekken die onze initiatiefnemers voeren met bestuurders van scholen, sportverenigingen...

De Wattsons inspireren jeugd op gebied van duurzaamheid

door Elke Stienissen

Wattsons zoeken nieuwe slimme onderzoekers Kinderen meenemen in de wereld van duurzaamheid. Op een prikkelende, inspirerende manier. Dat is het...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw school?