Dynamisch lichtsysteem voor in de klas

Dankzij de zon kunnen we niet alleen duurzaam energie opwekken, de zon zorgter ook voor dat we een dagritme hebben. Gedurende de dag is het licht dat we van de zon ontvangen dynamisch, soms lijkt het blauw en soms wel rood.Uit onderzoek blijkt dat we ons beter kunnen concentreren bij koud wit licht en dat voor ontspanning warmer licht fijner is. Slim Opgewekt gingmet dit gegeven aan de slag en ontwikkelde de Educube: een dynamisch lichtsysteem voor in de klas. 

Kinderen zijn de hele dag door bezig met verschillende activiteiten: een toets maken, een spreekbeurt geven, lekker knutselen of luisteren naar de uitleg van de juf of meester. Met de Educube zetje het licht in de klasinde meest prettige stand voor de activiteit die op dat moment plaatsvindt. Hetlichtsysteem heeftzes standen: neutraal, concentratie, creatief, presentatie, digiboard enuit. In elke stand krijgende ledpanelen in het klaslokaal een nieuwelichtkleur en -intensiteit. Door de kubus te kantelen springt de ledverlichting in de juiste stand.  

 

Instructievideo van de Educube

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw school?