Bewustmaking & gedragsverandering

Als een school verduurzaamt, dan zorgen we dat zowel leerling als medewerker hiervan weet. De manier waarop varieert, maar het doel blijft hetzelfde. Leerlingen, medewerkers en de directe omgeving op een opgewekte manier bewustmaken van duurzaamheid en waar mogelijk gedragsverandering teweeg brengen. Duurzaam omgaan met energie heeft de grootste kans als onze jongste generatie dit vanzelfsprekend vindt.

Educube

Ledverlichting installeren is een goede manier om stroom te besparen, maar het biedt nog meer kansen. Wij hebben onderzocht op welke manier verlichting de docent en leerlingen in de klas helpt. We ontwikkelden daarvoor de Educube. Met dit dynamische lichtsysteem is het licht in een lokaal, in te zetten naar gelang stemming en setting. Waar de ene lichttint zorgt voor ontspanning, helpt een andere juist voor focus. Het Educube-lichtsysteem bieden wij standaard aan bij onze verduurzaming en draagt bij aan de bewustmaking.

Het educatieve programma voor basisscholen heet het Wattson’s lab. 

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw school?